Server Huisregels

Discussion in 'Server Algemeen' started by Infinity_Worlds, Nov 30, 2017.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Infinity_Worlds

  Infinity_Worlds IW | Beheerder Staff Member Beheerder

  U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Dit heeft tot doel server gezellig, leefbaar en veilig te houden voor iedereen die er gebruik van maakt. De onderstaande punten geven aan wat in ieder geval de grenzen van goed fatsoen overschrijdt. In praktijk kunnen andere kwesties eveneens als zodanig worden gezien. De huis- en gedragsregels zullen door ons worden gebruikt in zoverre ze van toepassing zijn

  U kan een verzoek tot meer informatie over een genomen maatregel indienen door deze te versturen naar info@craftplaza.nl

  Hieronder vind je de regels en bijbehorende richtlijn van consequentie bij overtreding.


  Reglement


  • Het adverteren ,op welke manier dan ook van andere websites en/of servers is niet toegestaan.

  • Het gebruik van HACKS (GLITCHEN), MODS en/of andere minecraft aanpassingen zijn niet toegestaan, tenzij ze op onze uitzonderingslijst staan.

  • Het is niet toegestaan om ,in welke vorm dan ook, te pesten, liegen, bedriegen, bedreigen, discrimineren, irriteren, schelden, hinderen, vragen van contact gegevens, maken van seksueel getinte en/of ongepaste/schokkende opmerkingen over en naar (mede)spelers en/of stafleden.

  • Het openbaar maken van gegevens, die ongepast, schadelijk, illegaal of de privacy van spelers,stafleden en/of craftplaza kunnen schenden is niet toegestaan.

  • Het herhaaldelijk posten van berichten die op hetzelfde neerkomen (SPAMMEN) is niet toegestaan. Hieronder valt ook het overmatig gebruik van hoofdletters.

  • Het is niet toegestaan werk van (mede)spelers, stafleden en/of craftplaza opzettelijk te vernielen/beschadigen. (GRIEVEN)

  • Het plegen van oplichting/zwendelen (SCAMMEN) is niet toegestaan

  • Het zich voordoen als een andere speler en/of een staflid is niet toegestaan.

  • Het gebruiken van dubbele accounts (ALT-CC) is niet toegestaan.

  • Seksueel getinte,aanstoot gevende en of beledigende bouwwerken,skins en/of gebruikersnamen zijn niet toegestaan.

  • Het kopiëren, downloaden van (delen)van mappen, bouwwerken enz. is niet toegestaan.

  • De voertaal op onze server is Nederlands. Andere talen zijn niet toegestaan.

  • Wij geven geen ondersteuning bij gehackte/gestolen/verloren minecraft accounts. Accounts worden niet omgezet.

  • Bij het niet instemmen met de huisregels, uitlokken van overtredingen of het aanzetten hiertoe wordt de toegang automatisch geweigerd/ ontzegd.
  Als iets niet wordt besproken in dit regelement en we niet op andere wijze hebben aangegeven dat het niet is toegestaan, dan kan het zijn dat we toch niet willen dat u het doet. Hierbij moet u denken, op welke manier dan ook aan beschadigen, vernielen, fraude, ongepast/onfatsoenlijk gedrag, hacken, enz.

  Helaas hebben wij in het verleden wel eens moeten constateren dat wij in twijfelgevallen beter eerder hadden kunnen optreden. Teneinde de orde, goede sfeer en veiligheid van onze spelers en/of stafleden zoveel mogelijk te waarborgen staat het ons c.q. vrij om het voorgaande ruim te interpreteren en ook bij –voor buitenstaanders ogenschijnlijke – twijfelgevallen op te treden. Wij vragen voor deze overweging en onze beoordelingsvrijheid uw begrip.  Richtlijnen Consequenties
  Lichte overtredingen
  Consequentie:
  Spammen, Caps Locks gebruiken, zinnen meerdere malen herhalen. Waarschuwing
  Opmerkingen maken met betrekking tot iemand zijn familie. Waarschuwing
  Een andere taal gebruiken dan Nederlands. Waarschuwing
  Contact gegevens vragen in de openbare chat. Waarschuwing
  Discriminerende opmerkingen maken. Waarschuwing
  Matige overtreding
  Consequentie: Duur:
  Grof taalgebruik. Ban minimaal 1 dag
  Ongepaste skin gebruiken. (Hitler, BinLaden, Naakt, Staf). Ban minimaal 1 dag
  De omgeving rond iemand zijn bouwwerk opzettelijk vernielen. Ban minimaal 1 dag
  Maken van geslachtsdelen of verwanten aan. Ban minimaal 1 dag
  Bijdehand gedrag. Ban minimaal 1 dag
  Liegen tegen een stafleden. Ban minimaal 1 dag
  Adverteren of praten over een andere Minecraft server. Ban minimaal 1 dag
  Tweede wereldoorlog zaken die schokkend of een discriminerend oogmerk hebben (Hitler, skin, hakenkruis enz.). Ban. minimaal 1 dag
  Stalken en lastigvallen van medespelers. Ban minimaal 1 dag
  Contactgegevens van medespelers aan anderen geven. Ban minimaal 1 dag
  Oplichten van spelers. Ban minimaal 1 dag
  Het maken van playertraps waar spelers in dood kunnen gaan. Ban minimaal 1 dag
  Zware overtreding
  Consequentie: Duur:
  Hacks gebruiken. Ban minimaal 7 dagen
  Misbruik maken van persoonsgegevens van iemand anders. Ban minimaal 7 dagen
  Frauderen (in welke vorm dan ook). Ban permanent
  Verboden items in bezit te hebben. Ban permanent
  Een duplicator maken of gebruiken. Ban permanent


  Extra Survival regels

  Geen bewegende redstone mechanismen maken in shop gebied.


  Last edited: Nov 30, 2017
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page